Polo de Santa Felicidade integrará campanhas de turismo